Inhoud
Algemene informatie
Oproep projecten
Selectieprocedure
Aanvraagformulier
Verkiesbaarheid kandidaten
Laureaten: 1997-2004
Statuten
Publicatielijst A-G
Publicatielijst H-N
Publicatielijst O-U
Publicatielijst V-Z
Laureaten: 2005-2015
Sponsors
Laureaten: 2016-2017
Contenu
Information générale
Appel de projets
Procédure de selection
Formulaire de demande
Eligibilité des candidats
Lauréats: 1997-2004
Statuts
Liste de publications A-G
Liste de publications H-N
Liste de publications O-U
Liste de publications V-Z
Lauréats: 2005-2015
Sponsors
Lauréats: 2016-2017
Content
General Information
Application form
Laureates: 1997-2004
Publication list A-G
Publication list H-N
Publication list O-U
Publication list V-Z
Laureates: 2005-2015
Sponsors
Laureates: 2016-2017


  >> Index >> Algemene informatie
STICHTENDE LEDEN

Belgisch Oftalmologisch Gezelschap (BOG)
Société belge d'Ophtalmologie (SBO)
Belgische Beroepsvereniging van Oogheelkundigen (BBO)
Belgian Glaucoma Society (BGS)
Organisatie van Belgische Assistenten Oftalmologie (OBAO)
Société belge de Verres de Contact (SOBEVECO-BSCRS)

BESTUUR

Voorzitter
Prof. dr. Marie-José Tassignon (BSCRS)
UZ Antwerpen, Dienst Oogheelkunde
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
Tel. (03)821 33 77
Fax (03)825 19 26
E-mail: marie-jose.tassignon@uza.be

Secretaris
Prof. dr. Laure Caspers
CHU Saint-Pierre
Service d'Ophtalmologie
Rue Haute 322
1000 Bruxelles
Tel. (02)535 31 91
Fax (02)535 31 92
E-mail: lcaspers@ulb.ac.be

Penningmeester
Dr. Peter Van Bladel (UPBMO-BBO)
Deken Jozef Van Herckstraat 49
2550 Kontich
Tel. (03)440 78 30
Fax. (03)448 17 41
E-mail: vbladelp@telenet.be

Leden
Dr. Adèle Ehongo (BGS)
Hôpital Erasme
Route de Lennik 808
1070 Bruxelles
Tel. (02)555 45 14
Fax (02)555 67 37
E-mail: adele.ehongo@scarlet.be

Dr. Johan Blanckaert (BSCRS)
Residentie Oculus
Tempelstraat 41
8900 Ieper
Tel. (057)20 23 00
Fax (057)22 16 56
E-mail: oogartsen@pandora.be

Dr. Jean-Paul Dernouchamps (UPBMO-BBO)
Avenue Xavier Henrard 20
1150 Bruxelles
Tel. (02)770 06 84
Fax. (02)770 06 84
E-mail: jp.dernouchamps@skynet.be

Prof. dr. Philippe Kestelyn (BOG)
UZ Gent, Dienst Oogheelkunde
De Pintelaan 185
9000 Gent
Tel. (09)332 25 99
Fax (09)332 49 63
E-mail: philippe.kestelyn@ugent.be

Dr. Valérie Bertrand (OBAO)
E-mail: valerie.bertrand@uzleuven.be

Dr. Antonella Boschi (SBO)
Cliniques UCL
Service d'Ophtalmologie
Avenue Hippocrate 10
1200 Bruxelles
Tel. (02)764 19 85
Fax (02)764 29 88
E-mail: antonella.boschi@uclouvain.be

Prof. dr. Werner Spileers (BOG)
Universitair Ziekenhuis Leuven
Dienst Oogheelkunde
Kapucijnenvoer 33
3000 Leuven
Tel. (016)33 23 85
Fax (016)33 23 67
E-mail: werner.spileers@uz.kuleuven.ac.be

Dr. Anne-Maria Stevens (BGS)
Kriekenbergdreef 20
9831 Deurle
E-mail: bvbastevensoogheelkunde@hotmail.com

NUTTIGE ADRESSEN

Sociale zetel
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
Tel. (03)821 33 77
Fax (03)825 19 26
E-mail: marie-jose.tassignon@uza.be

Secretariaat
Prof. dr. Laure Caspers
CHU Saint-Pierre
Service d'Ophtalmologie
Rue Haute 322
1000 Bruxelles
Tel. (02)535 31 91
Fax (02)535 31 92
E-mail: lcaspers@ulb.ac.bePrinter Friendly Page
Page last updated: Jan 22, 2019

[ Administration ]


Copyright (c) 2003.